گزارش سه ماهه پنجم به تفکیک روستاها

روستای علی آباد نیزار: در سه ماهه ی پنجم اجرایی شدن پروژه تعمیم ترسیب کربن، نهمین، دهمین و یازدهمین جلسه جمع آوری پس اندازها برگزار شد که در این جلسات در مورد تشکیل تعاونی نیز برای مردم توضیحات کاملی ارائه شد. همچنین در این زمان، کلاس زعفرانکاری با همکاری سازمان بسیج سازندگی در این روستا تشکیل شد. در این مدت جمعا 275 دقیقه جلسه با حضور 120 خانم و 47 آقا برگزار شد.اهالی روستای علی آباد نیزار در نمایشگاه "صنایع دستی و گردشگری و توانمندیهای روستایی" که در اسفند ماه 1394 در محل نمایشگاه های دائمی استان قم تشکیل شد، حضور فعال داشتند.

 

روستای خدیجه خاتون: در سه ماهه ی پنجم اجرایی شدن پروژه تعمیم ترسیب کربن، نهمین، دهمین و یازدهمین جلسه جمع آوری پس اندازها برگزار شد در این جلسات در مورد تعاونی نیز برای مردم توضیحات کاملی ارائه شد. ضمنا در این روستا سه فقره وام دیگر نیز پرداخت شد. همچنین در این زمان، کلاس "زعفرانکاری" و "تهیه و بسته بندی رب و سس انار" با همکاری سازمان بسیج سازندگی در این روستا تشکیل شد. کلاس کارآفرینی نیز با همکاری سازمان جهاد کشاورزی در این روستا برگزار شد. در این مدت جمعا 1070 دقیقه جلسه با حضور 278 خانم و 173 آقا برگزار شد.اهالی روستای خدیجه خاتون در نمایشگاه "صنایع دستی و گردشگری و توانمندیهای روستایی" در اسفند ماه 1394 و در نمایشگاه "توانمندی های بانوان" در فروردین ماه 1395 در محل نمایشگاه های دائمی استان قم ، حضور فعال داشتند.در اسفندماه 1394 عملیات نهالکاری در این روستا در سطح 43 هکتار انجام شد.

روستای خلج آباد: در سه ماهه ی پنجم اجرایی شدن پروژه تعمیم ترسیب کربن، نهمین، دهمین و یازدهمین جلسه جمع آوری پس اندازها برگزار شد در این جلسات در مورد تعاونی نیز برای مردم توضیحات کاملی ارائه شد. همچنین در این زمان، کلاس "زعفرانکاری" و "تهیه و بسته بندی رب و سس انار" با همکاری سازمان بسیج سازندگی در این روستا تشکیل شد. در این مدت جمعا 450 دقیقه جلسه با حضور 123 خانم و 24 آقا برگزار شد.

روستای چشمه علی: در سه ماهه ی پنجم اجرایی شدن پروژه تعمیم ترسیب کربن، نهمین، دهمین و یازدهمین جلسه جمع آوری پس اندازها برگزار شد در این جلسات در مورد تعاونی نیز برای مردم توضیحات کاملی ارائه شد. در این مدت جمعا 230 دقیقه جلسه با حضور 59 خانم و 35 آقا برگزار شد. اهالی روستای چشمه علی در نمایشگاه "صنایع دستی و گردشگری و توانمندیهای روستایی" در اسفند ماه 1394 و در نمایشگاه "توانمندی های بانوان" در فروردین ماه 1395 در محل نمایشگاه های دائمی استان قم ، حضور فعال داشتند.

روستای طایقان: در این سه ماه ششمین، هفتمین و هشتمین جلسه جمع آوری پس اندازها برگزار شد در این جلسات در مورد تعاونی نیز برای مردم توضیحات کاملی ارائه شد. همچنین در این زمان، کلاس "زعفرانکاری" و "تهیه و بسته بندی رب و سس انار" با همکاری سازمان بسیج سازندگی در این روستا تشکیل شد. در این روستا در این مدت جمعا 435 دقیقه جلسه با حضور 101 خانم و 8 آقا برگزار شد.اهالی روستای طایقان در نمایشگاه "صنایع دستی و گردشگری و توانمندیهای روستایی" در اسفند ماه 1394 و در نمایشگاه "توانمندی های بانوان" در فروردین ماه 1395 در محل نمایشگاه های دائمی استان قم ، حضور فعال داشتند.

 

پس از برگزاری جلسات متعدد در روستاها و انجام مطالعات PRA در این روستاها و بدست آوردن شناخت کلی نسبت به منطقه، در راستای اهداف پروژه و توسعه منطقه، جلسات متعددی با برخی ادارات برگزار شد. برخی از این جلسات عبارتند از جلسه با دهیاران، شوراها و بخشدارسلفچگان، بسیج سازندگی، مدیر کل امور روستایی و شوراها در استانداری، مدیرکل امور بانوان استانداری، سازمان جهاد کشاورزی، اداره حفاظت محیط زیست، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صندوق کارآفرینی امید، صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان و روستاییان، کمیته امداد امام خمینی (ره) و جلسه با تمامی سرگروههای صندوق توسعه روستایی و نماینده اداره تعاون در اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم. در این مدت جمعا حدود 2045 دقیقه جلسه برگزار شده است.

در راستایی اجرایی شدن همکاری ادارات با پروژه ترسیب کربن تاکنون شش تفاهم نامه به امضا رسیده است. اولین تفاهم نامه امضا شده، تفاهم نامه سه جانبه ای میان پروژه، سازمان بسیج سازندگی و موسسه توانمندسازی و اشتغال نگار نصر بود. پس از آن پنج تفاهم نامه ی دیگر نیز با سازمان جهاد سازندگی و اداره کل حفاظت محیط زیست، کمیته امداد امام خمینی(ره)، دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی به امضا رسید.

در پايان امید است در آستانه تدوین برنامه ششم توسعه کشور (1399 - 1395) و در سالی که به فرموده مقام معظم رهبری سال "دولت و ملت، هم دلی و هم زبانی" نامگذاری گردیده است بتوان با استفاده از تجارب و درس های آموخته شده در این پروژه که در واقع روح و کالبد آن تمرین و تحقق هم دلی و هم زبانی مردم و مسئولین می باشد گام هایی موثر در مدیریت جامع و یکپارچه و نیز سیاستگذاری منابع طبیعی کشور و با محوریت تولید، اشتغال و افزایش بهره وری مناطق برداشت.

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید