گزارش سه ماهه ششم به تفکیک روستاها

روستای علی آباد نیزار: در سه ماهه ی ششم اجرایی شدن پروژه تعمیم ترسیب کربن، دوازدهمین، سیزدهمین و چهاردهمین جلسه جمع آوری پس اندازها برگزار شد. همچنین در این زمان، نماینده روستاییان در کارگاه یک روزه زعفرانکاری که با همکاری بسیج مهندسی کشاورزی تشکیل شده بود، شرکت کردند. در این روستا یک فقره وام برای تهیه برگه و لواشک و یک فقره وام برای کمک هزینه خرید علوفه برای گوسفند پرواری(به منظور جلوگیری از ورود بیش از حد دام به مراتع) نیز پرداخت شد. در این مدت جمعا 610دقیقه جلسه با حضور 81 خانم و 31 آقا برگزار شد.

گزارش تصویری این جلسات :

گزارش سه ماه ششم

روستای خدیجه خاتون: در سه ماهه ی ششم اجرایی شدن پروژه تعمیم ترسیب کربن، دوازدهمین، سیزدهمین و چهاردهمین جلسه جمع آوری پس اندازها برگزار شد. همچنین در این زمان، نماینده روستاییان در کارگاه یک روزه زعفرانکاری که با همکاری بسیج مهندسی کشاورزی تشکیل شده بود، شرکت کردند. در این روستا یک فقره وام برای تولید نهال و یک فقره وام برای کمک هزینه خرید علوفه برای گوسفند پرواری(به منظور جلوگیری از ورود بیش از حد دام به مراتع) نیز پرداخت شد. در این مدت جمعا 435 دقیقه جلسه با حضور 170 خانم و 59 آقا برگزار شد.

گزارش تصویری این جلسات :

گزارش سه ماه ششم روستای خدیجه خاتون. پروژه ترسیب کربن استان قم

روستای خلج آباد:

در سه ماهه ی ششم اجرایی شدن پروژه تعمیم ترسیب کربن، دوازدهمین، سیزدهمین و چهاردهمین جلسه جمع آوری پس اندازها برگزار شد. همچنین در این زمان، نماینده روستاییان در کارگاه یک روزه زعفرانکاری که با همکاری بسیج مهندسی کشاورزی تشکیل شده بود، شرکت کردند. در این روستا یک فقره وام احداث دار قالی و دو فقره وام برای کمک هزینه خرید علوفه برای گوسفند پرواری (به منظور جلوگیری از ورود بیش از حد دام به مراتع) نیز پرداخت شد. در این مدت جمعا 320 دقیقه جلسه با حضور 93 خانم و 18 آقا برگزار شد.

گزارش تصویری این جلسات :

گزارش سه ماه ششم روستای خلج آباد. پروژه ترسیب کربن استان قم

روستای چشمه علی: در سه ماهه ی ششم اجرایی شدن پروژه تعمیم ترسیب کربن، دوازدهمین، سیزدهمین و چهاردهمین جلسه جمع آوری پس اندازها برگزار شد. همچنین در این زمان، نماینده روستاییان در کارگاه یک روزه زعفرانکاری که با همکاری بسیج مهندسی کشاورزی تشکیل شده بود، شرکت کردند. در این روستا یک فقره وام برای کمک هزینه خرید علوفه برای گوسفند پرواری(به منظور جلوگیری از ورود بیش از حد دام به مراتع) نیز پرداخت شد. در این مدت جمعا 455 دقیقه جلسه با حضور 48 خانم و 50 آقا برگزار شد.

گزارش تصویری این جلسات :

گزارش سه ماه ششم پروژه ترسیب کربن روستای چشمه علی

 

روستای طایقان: در سه ماهه ی ششم اجرایی شدن پروژه تعمیم ترسیب کربن، نهمین، دهمین و یازدهمین جلسه جمع آوری پس اندازها برگزار شد. همچنین در این زمان، نماینده روستاییان در کارگاه یک روزه زعفرانکاری که با همکاری بسیج مهندسی کشاورزی تشکیل شده بود، شرکت کردند. در این مدت جمعا 295 دقیقه جلسه با حضور 62 خانم و 14 آقا برگزار شد.

گزارش تصویری این جلسات :

گزارش سه ماه ششم پروژه ترسیب کربن روستای طایقان

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

 

Cannot get قم location id in module mod_sp_weather. Please also make sure that you have inserted city name.

آمار بازدیدکنندگان

374648
امروزامروز28
دیروزدیروز79
این هفتهاین هفته167
این ماهاین ماه964
آمار کلآمار کل374648