روستای چشمه علی از توابع بخش سلفچگان دارای 55 خانوار با جمعيت 172 نفر می باشد که شغل اكثر آن‌ها کشاورزی و دامداری است. در گذشته اهالی این روستا به کشت گندم – جو – صیفی – یونجه – پنبه– کنجد– چغندر – شاهدانه و هویج اقدام می‌نمودند. درآن زمان باغ کمتر و بیشتر زراعت بوده است.در حال حاضر بدلیل وقوع خکشسالی های شدید تنها محصول زراعی روستا جو می باشد. در سال 1343 سطح مراتع این روستا زیاد بوده ولی از سال 1362 بدلیل اختلاف اسنادی با گنداب مقداری از مراتع روستا به مراتع روستای گنداب جابجا شده است و از سطح مراتع روستا کم شده است.

در سالهای اخیر بدلیل واگذاریهای مرتع به ماسه شویی ها از سطح مرتع کم شده و پوشش گیاهی مرتع بدلیل حشکسالی و تعداد دام زیادتر ضعیفتر شده است. مرتع این روستا دارای پوشش گیاهانی مانند خارشتر – گون– چالو – بوته ترکی – سگ چور – کفله است که بر اثر خشکسالی از تعداد آنها کاسته شده و یا رشد کافی در این چند سال اخیر نداشته است.

 

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید