پیرو برگزاری جلسات متعدد با اداره کمیته امداد امام خمینی (ره) به منظور عقد تفاهم نامه، سرانجام در تاریخ 14/11/94 تفاهم نامه ای با هدف محرومیت زدایی اعضای گروه­های توسعه روستایی و ارائه خدمات اشتغال برای جوانان و زنان روستایی در محدوده پروژه، میان اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم (دفتر پروژه بین المللی ترسیب کربن در استان قم) و اداره کمیته امداد امام خمینی (ره) به امضا رسید.

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید