پيرو برگزاری جلسات متعدد با اداره كل حفاظت محيط زيست و پیگیری های لازم بمنظور عقد تفاهم نامه با این اداره، جلسه ای در تاریخ 17/9/94 در سالن جلسات اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم با حضور آقایان دانيالي(مدير كل اداره حفاظت محيط زيست)، هيئت همراه و سجادی (مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری)، کمالی(معاون فنی)، آبروش (مدیر اجرایی طرح ترسیب کربن)، ابراهيمي (معاون آبخيزداري) ، رنجبر(معاون پشتيباني)، اعظم زاده و خانم انارکی تسهیلگران پروژه ترسیب کربن تشکیل شد.

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید