پيرو برگزاری جلسات متعدد با سازمان جهاد کشاورزی و پیگیری های لازم بمنظور عقد تفاهم نامه با این سازمان، جلسه ای در تاریخ 16/9/94 در دفتر رييس سازمان جهاد كشاورزي استان قم با حضور آقایان طلايي(رييس سازمان جهاد كشاورزي)، ملاتقي(مشاور رييس سازمان جهاد كشاورزي)، سجادی (مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری)، کمالی(معاون فنی)، آبروش (مدیر اجرایی طرح ترسیب کربن ، اعظم زاده و خانم انارکی تسهیلگران پروژه ترسیب کربن تشکیل شد.در اين جلسه تفاهم نامه اي با موضوع مشارکت در ایجاد اشتغال جوانان و زنان روستایی به منظور محرومیت زدایی اعضای گروههای توسعه روستایی در محدوده پروژه ترسیب کربن استان قم بين سازمان جهاد كشاورزي و اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان قم (دفتر پروژه ترسیب کربن در استان قم) به امضاء رسيد.

 

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید