پيرو برگزاری جلسات متعدد با سازمان بسیج سازندگی و پیگیری های لازم بمنظور عقد تفاهم نامه با این سازمان، جلسه ای در تاریخ 2/9/94 در دفتر مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم با حضور آقایان سجادی (مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری)، کمالی(معاون فنی)، آبروش (مدیر اجرایی طرح ترسیب کربن)، سرهنگ فرهادی (مسئول بسیج سازندگی)، سرهنگ زارعی (مسئول موسسه توانمندسازی و اشتغال نگار نصر) ، اعظم زاده و خانم انارکی تسهیلگران پروژه ترسیب کربن تشکیل شد.

 

در ابتدا آقای سجادی ضمن بيان سابقه فعاليت بسيج در زمان جنگ و پس از آن و موفقيت هاي چشمگير سازمان بسيج سازندگي در راستاي اقتصاد مقاومتي ،اجراي منويات مقاوم معظم رهبري و توسعه اشتغال در سطح كشور قلمداد نموده و از مشاركت بسيج سازندگي با پروژه ابراز خرسندی کردند. ایشان بر استفاده بيشتر از ظرفیت هاي بسيج سازندگي در مناطق هدف پروژه تاكيد كردند..

سپس سرهنگ فرهادی ضمن تشريح برنامه هاي بسیج سازندگی در زمينه بحث اقتصاد مقاومتی کار، پروژه را هم راستا با فعاليتهاي بسیج سازندگی دانسته و آمادگی خود را برای همکاری اعلام نمودند. ایشان در ادامه بر بازگشت فعاليت هاي اقتصادي به روستا ها و پر رنگ شدن نقش آنها بعنوان مراكز اصلي توليد و تامين كننده نياز هاي جامعه شهري و نيل به سوي اقتصادي مقاومتي تاكيد كرده و ابراز اميدواري كردند با فعاليتهاي مناسب و هدفمند توام با هم افزایی در خدمت محرومین جامعه باشیم.

در انتها سرهنگ زارعی نیز این تفاهم نامه را گامی موثر در روند اشتغال روستاییان و حفظ منابع طبیعی دانستند.

در پايان تفاهم نامه همكاري سه جانبه ، بین مسئولين پروژه بین المللی ترسیب کربن، سازمان بسیج سازندگی و موسسه توانمندسازی و اشتغال نگار نصر به امضاء رسيد.

 

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید