پيرو برگزاری جلسات متعدد با مدیر کل امور روستایی و شوراها و پیگیری های لازم بمنظور عقد تفاهم نامه ، در مورخه 94/11/4 جلسه اي با حضور آقایان خدمتی(مدير كل امور روستایی و شوراها)، و سجادی (مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری)، کمالی(معاون فنی)، آبروش (مدیر اجرایی طرح ترسیب کربن)، اعظم زاده و خانم انارکی تسهیلگران پروژه ترسیب کربن تشکیل شد.

 در این جلسه آقای مهندس سجادی ابتدا از همكاري و هماهنگي بسيار خوب امور روستايي و شوراها با عوامل پروژه قدرداني نموده و بر لزوم ایجاد هماهنگی بيش از پيش بین تیم طرح و سازمان مدیریت و برنامه ریزی تاکید نمودند و در ادامه خاطر نشان كردند ضروري است زمینه های ایجاد همکاری این سازمان با پروژه به نحو چشمگيري گسترش يابد. و نتايج آن در جلسات استاني به ادارات مختلف منعكس گردد.

آقای خدمتی ضمن مفید ارزيابي نمودن پروژه ، نقش آن را در توسعه جامعه روستايي و نيل به سوي اشتغال و تحقق منويات مقام معظم رهبري پيرامون اقتصاد مقاومتي مورد تاكيد قرار داده و ابراز امیدواری کردند که این طرح بتواند مشکلات اقتصادي جامعه روستايي هدف را تا حد زيادي برطرف و فعاليتهاي موازی ادارات مختلف استان را در روستاها به حداقل برساند.در اين جلسه تفاهم نامه همكاري با موضوع مشارکت و حمايت از پيشبرد اهداف توسعه پايدار در منطقه اجراي پروژه ترسيب كربن استان قم، بین مدیر کل امور روستایی و شوراها و اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان قم (دفتر پروژه بین المللی ترسیب کربن در استان قم) به امضاء رسيد.

 

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید