در تاریخ 95/11/28 پروژه ترسیب کربن استان قم با همکاری اعضای گروه های توسعه روستاهای علی آباد نیزار و چشمه علی اقدام به کاشت بذر بادامچه کوهی در  منطقه علی آباد نیزار نمودند. از مزایای کاشت بادامچه می توان به حفظ خاک و جلوگیری از فرسایش آبی و بادی و هدایت آب های سطحی توسط  ریشه های این گیاه به آب های زیر زمینی می باشد. همچنین از میوه بادام کوهی نیز می توان بصورت خوراکی استفاده نمود. تصاویر در ادامه مطلب

 

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید