در جلسه مپینگ نقشه روستا و منابع و همچنین محصولات کشاورزی چاه های آب و مراتع روستا به کمک اهالی روی زمین پیاده می شود و همچنین در گردش روستایی کلیه نقاطی که در مپینگ مشخص شده بازدید می شود تا ارزیابی درستی برای برنامه ریزی توسعه روستا داشته باشیم.

پروژه ترسیب کربن استان قم

پروژه ترسیب کربن استان قم

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید