در تاریخ 98/11/21 جلسه مپینگ و گردش روستایی روستای نواران برگزار شد در این جلسه به کمک رئیس شورای این روستا نقشه روستا تهیه شد و از اماکن مزارع باغات و زمین های ملی این روستا بازدید بعمل آمد همچنین از کشت آزمایشی بوته های مرتعی در مراتع این روستا بازدید شد.

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید