دوره آموزشی تولید صنایع نمدی در روستای مومن آباد از بخش قنوات در حال برگزاری می باشد. با توجه به نیاز سنجی انجام شده از روستاییان و سیاست اداره منابع طبیعی در  راستای کاهش

فشار بر مراتع و ایجاد اشتعال در روستاها، دوره تولید صنایع نمدی در روستای مومن آباد برگزار شد که با استقبال خوبی مواجه شده است.

این دوره با مشارکت سازمان فنی حرفه ای برگزار می شود.به اعضای صندوق های توسعه پروژه ترسیب کربن در روستای مومن آباد پس از موفقیت در آزمون مدارک معتبر فنی حرفه ای اعطا می شود.

 

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید