در تاریخ 98/10/3 جلسه نیازسنجی روستای دمومن آباد از توابع بخش مرکزی دهستان قنوات برگزار شد. در این جلسه نیازهای آموزشی و همچنین نیازهای روستا برای توسعه توسط روستاییان اخذ گردید و سپس توسط ماتریس دو وجهی اولویت نیازهای روستا مشخص گردد. این نیازسنجی پایه فعالیت های پروژه ترسیب کربن در آینده می باشد.

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید