جلسه روندیابی در روستای مومن آباد در تاریخ 98/10/1 برگزار شد. روندیابی یکی دیگر از تکنیک های ارزیابی مشارکتی می باشد و هدف آن جمع آوری اطلاعات بصورت کیفی و مشارکتی از روستا است. در روندیابی ...

 ما اطلاعات جمعیت ، کشاورزی ، منابع آب و  منابع انسانی روستا طی پنجاه سال گذشته را بررسی کرده و تغییرات حاصل و عوامل ایجاد تغییر را بررسی می کنیم. تا از وضعیت روستا و عواملی که باعث این وضعیت شده اند، تصویر کاملی داشته باشیم.

 

 

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید