در تاریخ 24 آذرماه جلسه گردش روستایی در روستای مومن آباد با همکاری شورای روستا برگزار شد. در این جلسه از منابع روستایی که در جلسه مپینگ در نقشه روستا مشخص شد، بازدید شد. 

بازدید از منابع روستایی به دلیل شناخت دقیق روستا برای برنامه ریزی های آینده صورت گرفت.

 

 

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید