جلسه پس انداز صندوق های توسعه روستایی پروژه ترسیب کربن در ۷ روستای این پروژه در بخش سلفچگان و بخش مرکزی از ۲۵ تا ۳۰ آبان ماه ۹۸ برگزار گردید.همچنین وام های درخواستی بررسی و اولویت بندی شد.

 

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید