در تاریخ یک شنبه 98/8/19 جلسه پروژه ترسیب کربن با حضور مدیرکل امور روستایی استانداری قم آقای دکتر چهرگانی در اداره منابع طبیعی استان قم برگزار گردید. همچنین مهندس سجادی مدیر کل اداره منابع طبیعی دکتر کمالی معاونت فنی و دکتر آبروش مدیر پروژه ترسیب کربن حضور داشتند.

آقای دکتر چهرگانی صحبت هایی در خصوص لزوم ایجاد نمایشگاه های دائمی در خصوص فروش محصولات روستای در شهر انجام دادند. همچنین مقرر شد جلسه ای با مسئولان شهرداری برگزار گردد که در زمینه ایجاد بازارچه های فروش محصولات روستایی در بوستان ها تبادل نظر گردد.

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید