مجمع عمومی عادی نوبت اول تعاونی پیشگامان آتیه ساز اقلیم سبز وابسته به پروژه ترسیب کربن استان قم در تاریخ 98/8/9 برگزار می گردد. از سهام داران تقاضا می شود در تاریخ قید شده در ساعت ۹ صبح در مسجد حضرت ابوالفضل روستای خدیجه خاتون حضور یابند. 

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید