در تاریخ ۹۸/7/10 جلسه حسابرسی صندوق روستای ملک آباد با حضور سرگروه ها و حسابدار صندوق برگزار شد و دفاتر صندوق به حسابدار جدید تحویل داده شد.همچنین در تاریخ 98/7/24 حسابرسی صندوق روستای کوه سفید انجام شد و دفاتر مورد بررسی قرار گرفت.

 

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید