در تاریخ 98/6/30 جلسه پروژه ترسیب کربن با بسیج سازندگی در محل این سازمان برگزار شد. در این جلسه آقای سرهنگ نجفی معاونت بسیج سازندگی و آقای آبروش مدیر پروژه ترسیب کربن حضور داشتند.هدف از این جلسه ایجاد هماهنگی و همکاری در زمینه توسعه روستایی در روستاهای استان قم می باشد.در این جلسه مقرر شد بسیج سازندگی و پروژه ترسیب کربن با هماهنگی و هم افزایی در زمینه توسعه روستایی در روستاهای استان قم گام  بردارند.

 

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید