در شهریور ماه ۹۸ جلسه  بین پروژه ترسیب کربن استان قم با سازمان  فنی و حرفه ای برگزار شد. در این جلسه در مورد برگزاری کلاس های آمزشی فنی حرفه ای در روستاهای هدف پروژه ترسیب کربن توافق شد. در این جلسه آقای آبروش مدیر پروژه ترسی کربن و آقای رمضانی مسئول برنامه و بودجه اداره منابع طبیعی حضور داشتند همچنین آقای خلیلی مدیر آموزش سازمان فنی حرفه ای حضور داشتند.

 

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید