تعاونی پیشگامان آتیه ساز اقلیم سبز وابسته به طرح ترسیب کربن در نمایشگاه بین المللی توانمندی های روستایی شرکت نمود. این نمایشگاه در مردادماه برگزار شد و استان های مختلف دست آوردهای روستایی و عشایری خود را ارائه نمودند. استاندار قم اقای سرمست و مدیر کل امور روستایی آقای دکتر چهرگان و آقای مهندس الله وردی از غرفه ترسیب کربن بازدیدنمودند.

 

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید