در تاریخ 98/4/5 جلسه نیازسنجی روستای دولت آباد از توابع بخش مرکزی دهستان قنوات برگزار شد. در این جلسه نیازهای آموزشی و همچنین نیازهای روستا برای توسعه توسط روستاییان اخذ گردید و سپس این نیازها توسط ماتریس یک به یک با هم مقایسه شد تا اولویت نیازهای روستا مشخص گردد. این نیازسنجی پایه فعالیت های پروژه ترسیب کربن در آینده می باشد.

نیازسنجی روستای دولت آباد پروژه ترسیب کربن استان قم

نیازسنجی روستای دولت آباد پروژه ترسیب کربن استان قم

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید