تعاونی پیشگامان آتیه ساز اقلیم سبز در سال 98 اقدام به پرورش 30000 اصله نهال آتریپلکس در روستاهای خدیجه خاتون، خلج آباد و علی آباد نیزار نمود.این بوته ها در جهت مبارزه با بیابان زایی در پروژه های منابع طبیعی استفاده می شود. همچنین بوته های آتریپلکس برای چرای دام نیز مفید می باشد.هدف پروژه ترسیب کربن احیای مراتع با مشارکت روستاییان و همچنین آموزش بهره برداری اصولی از مراتع به روستاییان می باشد.

پروژه تسیب کربن پرورش نهال آتریپلکس تعاونی پیشگامان

 

 

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید