پس از شروع فاز دوم پروژه در دهستان قمرود پروژه ترسیب کربن در نظر دارد فعالیت خود را در دهستان قنوات از بخش مرکزی آغاز کند. در همین رابطه در تاریخ 98/2/30 جلسه ای با حضور دهیاران و آقای حاج حسینی بخشدار بخش مرکزی برگزار شد. در ابتدای جلسه گزارشی از فعالیت های پروژه در دهستان قمرود ارائه شد و سپس در خصوص ادامه پروژه در دهستان قنوات...

هماهنگی های لازم با دهیاران و بخشدار بخش مرکزی انجام گرفت. آقای حاج حسینی از فعالیت های انجام شده توسط پروژه ترسیب کربن تقدیر کردند و آمادگی خود را برای هر گونه کمک و همکاری در راستای شروع پروژه در دهستان قنوات را اعلام کردند. همچنین دهیاران دهستان قنوات آمادگی خود را برای همکاری با پروژه در این دهستان اعلام کردند.

جلسه با بخشدار بخش مرکزی ، پروژه ترسیب کربن استان قم

 

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید