در تاریخ چهارشنبه 98/2/10 جلسه تعاونی پیشگامان آتیه ساز اقلیم سبز با حضور سه نفر از اعضای هیئت مدیره برگزار شد. در این جلسه مدیر عامل آقای اسماعیل زاده در مورد سود تعاونی از پروژه نهالکاری 63هکتاری گزارشی ارائه نمودند همچنین هیئت مدیره درباره پرورش 100 هزار نهال آتریپلکس در سال 98 به توافق رسیدند و پیگیری انجام مقدمات کار به مدیرعامل تعاونی محول شد.

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید