در تاریخ 97/12/20 آخرین جلسه دوره خیاطی روستای کوه سفید از بخش مرکزی برگزار شد. یکی از اهداف پروژه کربن در روستاها ایجاد اشتغال جایگزین دام داشتی و کمک به اقتصاد خانوار روستای می باشد که از این طریق به کاهش فشار بر مراتع می انجامد.

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید