در تاریخ 97/10/26 جلسه هیات مدیره تعاونی پشگامان آتیه ساز اقلیم سبز برگزار شد.هدف از این جلسه گزارش مدیر عامل پروژه آقای اسماعیل زاده درباره انجام پروژه نهالکاری و همچنین تصمیم گیری در مورد ادامه فعالیت تعاونی بود.آقای اسماعیل زاده گزارش کاملی درباره پروژه 65 هکتاری بوته کاری آتریپلکس ارائه...

نمودند و میزان هزینه ها و درآمد حاصل از پروژه را شرح دادند. در پایان اعضای هیئت مدیره از تلاش های آقای اسماعیل زاده تشکر نمودند.

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید