در تاریخ 97/8/20 جلسه توصیب آئین نامه روستای کوه سفید برگزار شد. در این جلسه آقای خراسانی تسهیلگر پروژه ترسیب کربن توضیحاتی را درباره صندوق توسعه روستای ارائه نمودند و سپس آئین نامه پیشنهادی صندوق را قرائت کردند و با استفاده از نظرات حاضرین در جلسه تغییراتی در آئین نامه ایجاد شد و به امضاء کمیته توسعه روستای کوه سفید رسید.

 

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید