در تاریخ 97/8/1 جلسه مپینگ روستای قمرود برگزار شد. مپینگ از تکنیک های ارزیابی مشارکتی روستایی است که در آن نقشه روستا با کمک اهالی بوسیله رنگ روی زمین پیاده می شود و منابع ، زمین های کشاورزی ، اماکن و چاه های آب در آن مشخص می شود.

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید