97/7/15 جلسه گردش روستایی و روندیابی در روستای کوه سفید برگزار شد. روندیابی و گردش روستایی از تکنیک های ارزیابی مشارکتی می باشد و هدف آن جمع آوری اطلاعات بصورت کیفی و مشارکتی از روستا است. در روندیابی ...

 

ما اطلاعات جمعیت ، کشاورزی ، منابع آب و  منابع انسانی روستا طی پنجاه سال گذشته را بررسی کرده و تغییرات حاصل و عوامل ایجاد تغییر را بررسی می کنیم. همچنین در گردش روستایی کلیه اماکن روستا و مراتع و زمین های کشاورزی و چاه های آب روستا بررسی شده و از آنها تصویر تهیه می شود تا از امکانات و وضعیت روستا تصویر کاملی داشته باشیم.

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید