در تاریخ 97/7/14 جلسه مشترک با حضور نماینده ولی فقیه در اداره منابع طبیعی و نماینده ولی فقیه در جهاد کشاورزی و مسئول فرهنگی قرارگاه عمران و آبادانی سپاه در جهاد کشاورزی استان قم برگزار شد . موضوع جلسه بحث و تبادل نظر درمورد فعالیت های پروژه ترسیب کربن و هماهنگی با روحانیون مستقر در روستاهای دهستان قمرود با هدف تسهیل در پیشبرد...

اهداف پروژه ترسیب کربن بود. در این جلسه آقای آبروش مدیر پروژه ترسیب کربن و تسهیلگران پروژه حضور داشتند و توضیحاتی درمورد فعالیت های انجام شده در این طرح ارائه نمودند.

پروژه ترسیب کربن استان قم ، نماینده ولی فقیه جهاد کشاورزی

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید