در تاریخ 97/5/30 جلسه پروژه ترسیب کربن و کمیته امدام امام خمینی استان قم در محل این اداره برگزار شد. در این جلسه بر روی همکاری در زمینه توانمند سازی روستاییان که از جمله اهداف هر دو طرف می باشد بحث و تبادل نظر شد.معرفی اعضای تحت پوشش...

کمیته به پروژه ترسیب کربن یکی از فعالیت های است که مقرر شد کمیته امداد انجام دهد تا از این نیروها در پروژه های نهالکاری و فعالیت های ترسیب کربن استفاده شود. همچنین کمیته امداد متعهد شد در زمینه برگزاری کلاس های آموزشی و همچنین فراهم کردن منابع لازم جهت بازدید از مزارع نمونه و کارآفرینان نمونه با پروژه ترسیب کربن همکاری نمایند.

جلسه پروژه ترسیب کربن استان قم و کمیته امداد امام خمینی

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید