در تاریخ 97/4/13 مدیر کل ترویج و مشارکت های مردمی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور آقای وحید جعفریان و جمعی از همکاران از پروژه های انجام شده در محدوده طرح ترسیب کربن بازدید نمودند. در این بازدید از طرح های نهالکاری منطقه خدیجه خاتون که توسط تعاونی پیشگامان آتیه ساز اقلیم سبز انجام شده و پروژه های آبخیزداری بازدید بعمل آمد.

دو پروژه نهالکاری به وسعت 43 هکتار و 63 هکتار در مراتع روستای خدیجه خاتون واقع شده و مجری این پروژه ها مردم بومی منطقه می باشند. آقای وحید جفعریان از کیفیت پروژه های نهالکاری ابراز رضایت کردند و سپردن فعالیت های احیایی در بخش منابع طبیعی به مردم بومی را امری مهم در فرهنگ سازی در حفظ مراتع دانستند.

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید