در تاریخ 97/2/20 جلسه تصویب آئین نامه صندوق توسعه روستای چشمه شور با حضور کمیته توسعه در روستای چشمه شور برگزار شد. در این جلسه ابتدا آقای خراسانی تسهیلگر پروژه صحبت های در خصوص چگونگی کار صندوق داشتند و پس از آن بندهای آئین نامه قرائت شد و بحث و تبادل نظر در زمینه آن انجام شد. در پایان جلسه آئین که در 23 بند تنظیم شده بود به تصویب آعضای کمیته توسعه روستا رسید.

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید