در تاریخ 97/2/4 جلسه تصویب آیین نامه صندوق توسعه روستای ملک آباد از توابع بخش مرکزی ، دهستان قمرود در مسجد این روستا با حضور کمیته توسعه روستا و اهالی روستای ملک آباد برگزار شد. در ابتدا آقای خراسانی تسهیلگر پروژه ترسیب کربن صحبت های اولیه در زمینه هدف از ایجاد صندوق و روش کار صندوق را بیان کردند. سپس...

بندهای آیین نامه که در 23 مورد تدوین شده بود قرائت شد و اهالی روستا و کمیته توسعه روستا نظرات خود را بیان کردند. در نتیجه بحث و تبادل نظر بین اعضا مقرر شد هر فرد حداقل 10 هزار تومان و حداکثر 30 هزار تومان در ماه در صندوق پس انداز کند.در پایان جلسه آیین نامه صندوق که شامل 23 بند بود به امضای کمیته توسعه روستا رسید.

تصویب آئین نامه صندوق توسعه پایدار روستای ملک آباد قم. پروژه ترسیب کربن

تصویب آئین نامه صندوق توسعه پایدار روستای ملک آباد قم. پروژه ترسیب کربن

 

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید