در تاریخ 27 و 28 فروردین 97 سی و چهارمین دوره پس انداز صندوق های توسعه پایدار پروژه ترسیب کربن استان قم در 5 روستای فاز یک این پروژه در بخش سلفچگان برگزار شد.هدف از ایجاد صندوق های توسعه پایدار کمک به ایجاد اشتغال و معیشت روستاییان در زمینه مشاغل سبز و کاهش تخریب مراتع و احیای مراتع می باشد.

 

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید