در تاریخ 97/1/20 در ادامه ارزیابی مشارکتی روستایی، جلسه نیازسنجی روستای ملک آباد با مشارکت اهالی روستا و کمیته توسعه روستای ملک آباد برگزار شد در این جلسه ابتدا توضیحاتی درباره روند کار و روش نیازسنجی و اولویت بندی نیازها توسط آقای خراسانی تسهیلگر پروژه ارائه شد.

پروژه ترسیب کربن استان قم جلسه نیاز سنجی روستای ملک آباد

پروژه ترسیب کربن استان قم جلسه نیازسنجی روستای ملک آباد قم

 

 

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید