در تاریخ 96/12/2 پروژه نهال کاری آتریپلکس به وسعت 65 هکتار در مراتع روستای خدیجه خاتون آغاز شد. این پروژه توسط تعاونی پروژه ترسیب کربن به نام تعاونی فراگیر ملی پیشگامان آتیه ساز اقلیم سبز انجام می شود.این تعاونی در سال 95 به ثبت رسید و هدف از ثبت تعاونی در مرحله اول...

انجام پروژه های نهالکاری اداره منابع طبیعی و آبخیزداری می باشد.در این پروژه از افراد بومی روستاها استفاده می شود. همچنین بوته های مورد استفاده در این پروژه نیز توسط روستاییان پرورش داده شده است.روستاییان علاوه بر مشارکت در کاشت و ایجاد اشتغال با فعالیت های اداره کل منابع طبیعی بیشتر آشنا می شوند و خود را در حفظ و احیای مراتع سهیم و مسئول می دانند. سود حاصل از انجام پروژه ها نیز بین سهام داران که نزدیک به 300 نفر از افراد روستا هستند تقسیم می شود.

 نهالکاری 65 هکتاری پروژه ترسیب کربن استان قم

نهالکاری 65 هکتاری پروژه ترسیب کربن استان قم

نهالکاری 65 هکتاری پروژه ترسیب کربن استان قم

نهالکاری 65 هکتاری پروژه ترسیب کربن استان قم

 

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید