در تاریخ 96/10/26  تفاهم نامه همکاری در زمینه مشاوره و ترویج طرح روستا تعاون در 5 بخش استان قم با اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان قم منعقد شد. مبلغ این تفاهم نامه 107 میلیون ریال می باشد. تعاونی پیشگامان متعهد شد ...

طرح روستا تعاون را در 5 بخش استان قم در 25 روستای هدف معرفی کند و زمینه ثبت تعاونی های روستای در این بخش ها را فراهم نماید.همچنین با ایجاد کارگاه های آموزشی مراحل ثبت در پرتال اداره تعاون و اداره ثبت شرکت ها را به متقاضیان ثبت تعاونی آموزش دهد.

 

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید