جلسه با بخشدار بخش مرکزی و دهیاران دهستان قنوات

پس از شروع فاز دوم پروژه در دهستان قمرود پروژه ترسیب کربن در نظر دارد فعالیت خود را در دهستان قنوات از بخش مرکزی آغاز کند. در همین رابطه در تاریخ 98/2/30 جلسه ای با حضور دهیاران و آقای حاج حسینی بخشدار بخش مرکزی برگزار شد. در ابتدای جلسه گزارشی از فعالیت های پروژه در دهستان قمرود ارائه شد و سپس در خصوص ادامه پروژه در دهستان قنوات...

اولین جلسه هیئت مدیره تعاونی فراگیر ملی پیشگامان در سال 98 برگزار شد

در تاریخ چهارشنبه 98/2/10 جلسه تعاونی پیشگامان آتیه ساز اقلیم سبز با حضور سه نفر از اعضای هیئت مدیره برگزار شد. در این جلسه مدیر عامل آقای اسماعیل زاده در مورد سود تعاونی از پروژه نهالکاری 63هکتاری گزارشی ارائه نمودند همچنین هیئت مدیره درباره پرورش 100 هزار نهال آتریپلکس در سال 98 به توافق رسیدند و پیگیری انجام مقدمات کار به مدیرعامل تعاونی محول شد.

اتمام دوره خیاطی در روستای کوه سفید

در تاریخ 97/12/20 آخرین جلسه دوره خیاطی روستای کوه سفید از بخش مرکزی برگزار شد. یکی از اهداف پروژه کربن در روستاها ایجاد اشتغال جایگزین دام داشتی و کمک به اقتصاد خانوار روستای می باشد که از این طریق به کاهش فشار بر مراتع می انجامد.

جلسه هیات مدیره تعاونی پیشگامان آتیه ساز اقلیم سبز

در تاریخ 97/10/26 جلسه هیات مدیره تعاونی پشگامان آتیه ساز اقلیم سبز برگزار شد.هدف از این جلسه گزارش مدیر عامل پروژه آقای اسماعیل زاده درباره انجام پروژه نهالکاری و همچنین تصمیم گیری در مورد ادامه فعالیت تعاونی بود.آقای اسماعیل زاده گزارش کاملی درباره پروژه 65 هکتاری بوته کاری آتریپلکس ارائه...

تصویب آئین نامه صندوق توسعه روستای کوه سفید از بخش مرکزی

در تاریخ 97/8/20 جلسه توصیب آئین نامه روستای کوه سفید برگزار شد. در این جلسه آقای خراسانی تسهیلگر پروژه ترسیب کربن توضیحاتی را درباره صندوق توسعه روستای ارائه نمودند و سپس آئین نامه پیشنهادی صندوق را قرائت کردند و با استفاده از نظرات حاضرین در جلسه تغییراتی در آئین نامه ایجاد شد و به امضاء کمیته توسعه روستای کوه سفید رسید.

برگزاری جلسه مپینگ روستای قمرود از بخش مرکزی

در تاریخ 97/8/1 جلسه مپینگ روستای قمرود برگزار شد. مپینگ از تکنیک های ارزیابی مشارکتی روستایی است که در آن نقشه روستا با کمک اهالی بوسیله رنگ روی زمین پیاده می شود و منابع ، زمین های کشاورزی ، اماکن و چاه های آب در آن مشخص می شود.

بازدید روحانیون مستقر در روستاهای فاز دوم پروژه ترسب کربن از پروژه های منابع طبیعی

در تاریخ 97/7/25 جلسه ای با حضور روحانیان مستقر در روستاهای فاز دوم پروژه ترسیب کربن در دهستان قمرود ، در محل پارک ثامن الائمه(ع) برگزار شد. این جلسه با حضور نماینده ولی فقیه در اداره منابع طبیعی حجه الاسلام احمدی و نماینده ولی فقیه در جهاد کشاورزی حجه الاسلام خاک برگزار شد. در ابتدای این جلسه آقای دکتر جواهری ناظر پروژه پارک ثامن الائمه توضیحاتی در مورد پارک به جلسه ارائه نمودند...