اتمام دوره خیاطی در روستای کوه سفید

در تاریخ 97/12/20 آخرین جلسه دوره خیاطی روستای کوه سفید از بخش مرکزی برگزار شد. یکی از اهداف پروژه کربن در روستاها ایجاد اشتغال جایگزین دام داشتی و کمک به اقتصاد خانوار روستای می باشد که از این طریق به کاهش فشار بر مراتع می انجامد.

جلسه هیات مدیره تعاونی پیشگامان آتیه ساز اقلیم سبز

در تاریخ 97/10/26 جلسه هیات مدیره تعاونی پشگامان آتیه ساز اقلیم سبز برگزار شد.هدف از این جلسه گزارش مدیر عامل پروژه آقای اسماعیل زاده درباره انجام پروژه نهالکاری و همچنین تصمیم گیری در مورد ادامه فعالیت تعاونی بود.آقای اسماعیل زاده گزارش کاملی درباره پروژه 65 هکتاری بوته کاری آتریپلکس ارائه...

تصویب آئین نامه صندوق توسعه روستای کوه سفید از بخش مرکزی

در تاریخ 97/8/20 جلسه توصیب آئین نامه روستای کوه سفید برگزار شد. در این جلسه آقای خراسانی تسهیلگر پروژه ترسیب کربن توضیحاتی را درباره صندوق توسعه روستای ارائه نمودند و سپس آئین نامه پیشنهادی صندوق را قرائت کردند و با استفاده از نظرات حاضرین در جلسه تغییراتی در آئین نامه ایجاد شد و به امضاء کمیته توسعه روستای کوه سفید رسید.

برگزاری جلسه مپینگ روستای قمرود از بخش مرکزی

در تاریخ 97/8/1 جلسه مپینگ روستای قمرود برگزار شد. مپینگ از تکنیک های ارزیابی مشارکتی روستایی است که در آن نقشه روستا با کمک اهالی بوسیله رنگ روی زمین پیاده می شود و منابع ، زمین های کشاورزی ، اماکن و چاه های آب در آن مشخص می شود.

بازدید روحانیون مستقر در روستاهای فاز دوم پروژه ترسب کربن از پروژه های منابع طبیعی

در تاریخ 97/7/25 جلسه ای با حضور روحانیان مستقر در روستاهای فاز دوم پروژه ترسیب کربن در دهستان قمرود ، در محل پارک ثامن الائمه(ع) برگزار شد. این جلسه با حضور نماینده ولی فقیه در اداره منابع طبیعی حجه الاسلام احمدی و نماینده ولی فقیه در جهاد کشاورزی حجه الاسلام خاک برگزار شد. در ابتدای این جلسه آقای دکتر جواهری ناظر پروژه پارک ثامن الائمه توضیحاتی در مورد پارک به جلسه ارائه نمودند...

جلسه گردش روستایی و روندیابی روستای کوه سفید

97/7/15 جلسه گردش روستایی و روندیابی در روستای کوه سفید برگزار شد. روندیابی و گردش روستایی از تکنیک های ارزیابی مشارکتی می باشد و هدف آن جمع آوری اطلاعات بصورت کیفی و مشارکتی از روستا است. در روندیابی ...

جلسه پروژه ترسیب کربن با نماینده ولی فقیه در جهاد کشاورزی

در تاریخ 97/7/14 جلسه مشترک با حضور نماینده ولی فقیه در اداره منابع طبیعی و نماینده ولی فقیه در جهاد کشاورزی و مسئول فرهنگی قرارگاه عمران و آبادانی سپاه در جهاد کشاورزی استان قم برگزار شد . موضوع جلسه بحث و تبادل نظر درمورد فعالیت های پروژه ترسیب کربن و هماهنگی با روحانیون مستقر در روستاهای دهستان قمرود با هدف تسهیل در پیشبرد...