جلسه مپینگ و گردش روستایی روستای نواران

در تاریخ 98/11/21 جلسه مپینگ و گردش روستایی روستای نواران برگزار شد در این جلسه به کمک رئیس شورای این روستا نقشه روستا تهیه شد و از اماکن مزارع باغات و زمین های ملی این روستا بازدید بعمل آمد همچنین از کشت آزمایشی بوته های مرتعی در مراتع این روستا بازدید شد.

جلسه توجیهی روستای نواران

در تاریخ ۹۸/۱۱/۱۷ جلسه توجیهی روستای نواران از توابع دهستان قنوات در منزل یکی از اهالی روستا برگزار شد. در این جلسه فعالیت های انجام شده در پروژه ترسیب کربن برای اهالی روستای نواران تشریح شد و اهالی روستا استقبال خوبی در جهت انجام پروژه در این روستا داشتند.

برگزاری جلسه تصویب آیین نامه صندوق روستای مومن آباد

در تاریخ 98/10/9 جلسه توصیب آئین نامه روستای مومن آباد برگزار شد. در این جلسه آقای خراسانی تسهیلگر پروژه ترسیب کربن توضیحاتی را درباره صندوق توسعه روستای ارائه نمودند و سپس آئین نامه پیشنهادی صندوق را قرائت کردند و با استفاده از نظرات حاضرین در جلسه تغییراتی در آئین نامه ایجاد شد و به امضاء کمیته توسعه روستای مومن آباد رسید.

برگزاری جلسه نیازسنجی در روستای مومن آباد

در تاریخ 98/10/3 جلسه نیازسنجی روستای دمومن آباد از توابع بخش مرکزی دهستان قنوات برگزار شد. در این جلسه نیازهای آموزشی و همچنین نیازهای روستا برای توسعه توسط روستاییان اخذ گردید و سپس توسط ماتریس دو وجهی اولویت نیازهای روستا مشخص گردد. این نیازسنجی پایه فعالیت های پروژه ترسیب کربن در آینده می باشد.

جلسه پس انداز صندوق های توسعه پروژه ترسیب کربن آذر ماه 98

چلسه پس انداز صندوق های توسعه روستایی پروژه ترسیب کربن در ۷ روستای این پروژه در بخش سلفچگان و بخش مرکزی از ۲۵ تا ۳۰ آذرماه ۹۸ برگزار گردید.همچنین وام های درخواستی بررسی و اولویت بندی شد.