در تاریخ 95/4/10 کلاس مانتو دوزی در جهت ایجاد اشتغال و کمک به معیشت محلی در روستای خلج آباد با همکاری سازمان فنی حرفه ای و پروژه ترسیب کربن استان قم آغاز به کار نمود. در این دوره 14 نفر از بانوان روستایی خلج آباد از بخش سلفچگان آموزش حرفه ای در زمینه دوخت  انواع مانتو را می بینند. هدف از این آموزش افزایش مهارت بانوان روستایی و زمینه سازی برای ایجاد کارگاه های تولیدی در روستاهای پایلوت پروژه ترسیب کربن استان قم می باشد.

کلاس مانتو دوزی  پروژه ترسیب کربن استان قم

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید