کلاس سرمه دوزی با همکاری سازمان فنی حرفه ای استان قم در روستای طایقان از بخش سلفچگان قم که از روستاهای پایلوت پروژه ترسیب کربن می باشد آغاز به کار کرد. این کلاس در راستای ارتقای مهارت زنان روستایی و احیای صنایع دستی و همچنین ایجاد اشتغال سبز و جایگزین جهت جلوگیری از تخریب مراتع در این روستا برگزار می شود.توانمندسازیی بانوان...

خصوصا بانوان سرپرست خانوار از اولویت های پروژه ترسیب کربن می باشد. تا کنون بیش از15000 نفر ساعت کلاس آموزشی در زمینه های دام داری، خیاطی ، شناخت و فراوری گیاهان دارویی،کیف دوزی با چرم، عروسک های نمدی ، بافتنی و... در روستاهای پایلوت پروژه ترسیب کربن استان قم برگزار شده است.

کلاس سرمه دوزی پروژه ترسیب کربن استان قم

کلاس سرمه دوزی پروژه ترسیب کربن استان قم

کلاس سرمه دوزی، پروژه ترسیب کربن استان قم

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید