اولین دوره آموزشی پروژه ترسیب کربن در روستاهای فاز دو پروژه در روستای ملک آباد از بخش قمرود در حال برگزاری می باشد. با توجه به نیاز سنجی انجام شده از روستاییان و سیاست اداره منابع طبیعی در کاهش فشار بر مراتع و ترویج دام پرواری دوره آموزشی گاوداری صنعتی در این روستا در حال برگزاری می باشد که با استقبال خوبی مواجه شده است.

این دوره با مشارکت سازمان فنی حرفه ای برگزار می شود.به اعضای صندوق های توسعه پروژه ترسیب کربن در روستای ملک آباد پس از موفقیت در آزمون مدارک معتبر فنی حرفه ای اعطا می شود.

 پروژه ترسیب کربن استان قم کلاس گاوداری صنعتی

پروژه ترسیب کربن استان قم کلاس گاوداری صنعتی

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید